ייעוץ משפטי

ליווי משפטי

ליווי עובדים ומעסיקים בבתי משפט

ייצוג בשימוע

ייצוג עובדים ומעסיקים בישיבות שימוע לפני פיטורין

עריכת הסכמי עבודה

עריכת הסכמי עבודה בין המעסיק לעובד, עריכת הסכמי עבודה עם קבלני משנה