ביקורת פתע, פסילת ספרים, חובות! לא ניגשים ללא ליווי, לא מדברים לפני שמתייעצים, לא מנהלים מו"מ ללא התערבותו של איש מקצוע מומחה.