06/05/2020

כשחברת הביטוח מקבלת ובצדק סתירה ללחי

ביהמ"ש השלום חייב את חברת הביטוח איילון בתשלום פיצוי בגין קיפוח חייו של המנוח לאחר שנפגע בגופו מרכב, בכביש עירוני בירושלים, לאחר שעצר בשולי הכביש על מנת לתקן את כלי רכבו נקבע כי במועד פגיעתו, המנוח לא נסע על הקטנוע, שכן נסיעתו הגיעה לקיצה עם חנייתו בשולי הדרך; כך שהשימוש ברכב הוא כלשון החוק, כך שפגיעתו היא כשל הולך רגל וחובת הפיצוי מוטלת על מבטחת הרכב הפוגע.

קרא עוד
03/03/2020

ביהמ"ש לענייני משפחה דחה טענת העדר כשרותו של מנוח בעת כתיבת צוואה

ירושה - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה האם יש לקיים את צוואת המנוח חרף טענות להעדר כשרותו ולהשפעה בלתי הוגנת מצד הנתבע , בנו של המנוח. נקבע כי הצוואה המאוחרת מבטאת את רצון המנוח להפרדה רכושית לכל אורך הקשר עם בת זוגו ואת רצונו לצוות את רכושו רק לבנו; ובהעדר ראיות ממשיות להיעדר כשרות המנוח במועד עריכת הצוואה המאוחרת, המסקנה היא שבת הזוג לא הוכיחה שהמנוח לא היה כשיר במועד עריכתה ועל כן טענותיה להעדר כשרותו נדחות.

קרא עוד
06/02/2020

ביהמ"ש ביטל מתנת מקרקעין שניתנה ע"י ההורים לבן

ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה האם ניתן להורות על ביטול מתנת מקרקעין שהעניקו הורים לבנם, לאחר שזו הסתיימה ברישום ? ונקבע כי התביעה ההצהרתית של ההורים לגבי דירה אחת, מתקבלת בחלקה; ביהמ"ש הורה על ביטול עסקת המתנה בעילת עושק, לאחר שהוכח כי תנאי ההסכם להעברת הדירה לבן, אינם סבירים, אינם הוגנים והם חד צדדים לטובת הבן , פרי האמון המוחלט שהעניקו לו ההורים; מדובר בתנאי עסקת מתנה גרועים באופן קיצוני; הענקת המתנה מובילה לתוצאה קשה; בתוך כך, מתקיימים התנאים הנוספים של עילת העושק כך נקבע כי עילת העושק הוכחה.

קרא עוד